JURIDISKĀM PERSONĀM

Sertifikācijas ekspertīze

Iekārtu un preču atbilstības ekspertīze normatīvo aktu prasībām.

Tehniskās dokumentācijas ekspertīze

 1. Mehānismu, elektronisku ierīču tehniskās dokumentācijas ekspertīze, piemēram, tehnisko rasējumu neatkarīga ekspertīze pirmsražošanas stadijā;
 2. Nepieciešamās sertifikācijas izvērtēšana un atbilstības noteikšana.

Plaša patēriņa preču ekspertīze ražotājiem, tirgotājiem

 1. Transporta līdzekļu/ to daļu tehniskā ekspertīze;
 2. Mehānismu konstruktīvo elementu ekspertīze.

Preču trūkumu, bojājumu novērtēšana

 1. Negadījumu rezultātā (avārija, ugunsgrēks un citādi) radīto bojājumu apmēra novērtēšana un atlikušās vērtības noteikšana;
 2. Preču nolietojuma novērtēšana;
 3. Preču defekta cēloņa/iemesla noteikšana;
 4. Preču (lietu) defekta apmēru noteikšana un to cēloņsakarības noteikšana saistībā ar iespējamo iedarbību uz preci (lietu); piemēram, vai atsevišķas lietas detaļu bojājuma cēlonis var būt ugunsgrēka radītā paaugstinātā temperatūras iedarbība, vai konstrukcijas savienojuma skrūves lūzuma cēlonis var būt mehāniska iedarbība (trieciens) pa konstrukcijas daļām.

Atbilstības ekspertīze

Ekspertīze sniedz slēdzienu par preču, rūpniecisko iekārtu un līniju, aparātu, agregātu, izejvielu, pusfabrikātu un citu preču atbilstību standartu tehniskajām prasībām, kvalitātes sertifikātiem un citām normatīvajām prasībām.

 1. preču (lietu) kvalitātes kontrole robežpunktos (arī ostās, lidostās, muitas noliktavās) izkraujot preces no aizplombētiem transporta līdzekļiem, iekraujot vai pārkraujot no viena transporta līdzekļa citā, to pieņemšanas vai muitas apskates laikā;
 2. preču iekraušanas, izkraušanas, pārvadāšanas tehnoloģisko procesu izpildes un to uzglabāšanas apstākļu kontrole lai prece nezaudētu kvalitāti;
 3. preču kvalitātes un vērtības pazeminājuma % noteikšanu un zaudējumu novērtēšana bojājumu rezultātā, tās transportējot , uzglabājot u.c. gadījumos;
 4. ātri bojājošos preču kontrole realizācijas vietās pēc preču saņēmēju pieprasījuma;
 5. preču kvalitātes, daudzuma, iepakojuma un iekraušanas kontrole pirms preču piegādes pircējam kā arī preču iekraušanas kontrole to piegādāšanas laikā pēc iepriekš izstrādātas un ar pircēju saskaņotas shēmas;
 6. produkcijas un izejvielu paraugu laboratoriska pārbaude, tai skaitā, pārtikas preču  un ķīmisko produktu;
 7. rūpniecisko iekārtu un to agregātu tehnisko parametru atbilstības novērtēšana;
 8. preču pirmsrealizācijas kvalitātes kontrole;
 9. preču kvalitātes un iepakojuma stāvokļa fiksācija ievedot preces muitas noliktavā;
 10. uzglabāšanas apstākļu pārbaude noliktavās un noliktavu piemērotības pārbaude preču uzglabāšanai;
 11. konteineru pārbaude, aizzīmogojuma (plombu) pārbaude.

Kravu inspekcija

Ekspertīze sniedz slēdzienu par līguma nosacījumu izpildi: preču, rūpniecisko iekārtu un līniju, aparātu, agregātu, izejvielu, pusfabrikātu un citu preču (lietu)   daudzuma (svara, tilpuma, garuma), komplektācijas un kvalitātes atbilstību līguma nosacījumiem.

 1. Preču (lietu) daudzuma (iztrūkuma) pārbaude un kvalitātes kontrole robežpunktos(arī ostās, lidostās, muitas noliktavās) izkraujot preces no aizplombētiem transporta līdzekļiem, iekraujot vai pārkraujot no viena transporta līdzekļa citā, to pieņemšanas vai muitas apskates laikā;
 2. Preču iekraušanas, izkraušanas, pārvadāšanas tehnoloģisko procesu izpildes kontrole un to uzglabāšanas apstākļu kontrole lai prece nezaudētu kvalitāti;
 3. Preču kvalitātes un vērtības pazeminājuma % noteikšana un zaudējumu novērtēšana bojājumu rezultātā, tās transportējot, uzglabājot u.c. gadījumos;
 4. ātri bojājošos preču kontrole realizācijas vietās pēc preču saņēmēju pieprasījuma;
 5. Preču kvalitātes, daudzuma, iepakojuma un iekraušanas kontrole pirms preču piegādes pircējam kā arī preču iekraušanas kontrole to piegādāšanas laikā pēc iepriekš izstrādātas un ar pircēju saskaņotas shēmas;
 6. Iesaiņojuma atbilstības pārbaude (piemērotības pārbaude) konkrētam preču veidam un marķējuma kontrole;
 7. Produkcijas un izejvielu paraugu laboratoriska pārbaude, tai skaitā, pārtikas preču  un ķīmisko produktu;
 8. Rūpniecisko iekārtu un to agregātu tehnisko parametru atbilstības novērtēšana līgumos noteiktajiem nosacījumiem;
 9. Transporta līdzekļu piemērotības (vagonu tīrības un tamlīdzīgi) pārbaude kravas iekraušanai un pārvadāšanai;
 10. Rūpniecības preču daudzuma un kvalitātes kontrole pie pircēja, ja prece pienākusi pārdevēja vai sūtītāja iepakojumā (konteineros, autofurgonos, kastēs un citādi), kā arī pirmsrealizācijas preču kvalitātes kontrole;
 11. Preču daudzuma, kvalitātes un iepakojuma stāvokļa fiksācija ievedot preces muitas noliktavā;
 12. Preču uzglabāšanas apstākļu pārbaude noliktavās un noliktavu piemērotības pārbaude preču uzglabāšanai;
 13. Konteineru pārbaude, aizzīmogojuma (plombu) pārbaude.