FIZISKĀM PERSONĀM

Lietu trūkumu, bojājumu novērtēšana

  1. Negadījumu rezultātā (avārija, ugunsgrēks un citādi) radīto bojājumu apmēra novērtēšana un atlikušās vērtības noteikšana;
  2. Preču nolietojuma novērtēšana;
  3. Preču defekta cēloņa/iemesla noteikšana;
  4. Preču (lietu) defekta apmēru noteikšana un to cēloņsakarības noteikšana saistībā ar iespējamo iedarbību uz preci (lietu); piemēram, vai atsevišķas lietas detaļu bojājuma cēlonis var būt ugunsgrēka radītā paaugstinātā temperatūras iedarbība, vai konstrukcijas skrūves lūzuma cēlonis var būt mehāniska iedarbība (trieciens) pa konstrukcijas daļām.

Kvalitātes atbilstības ekspertīze

Ekspertīze sniedz slēdzienu par preču (lietu) atbilstību standartu tehniskajām prasībām, kvalitātes sertifikātiem un citām normatīvajām prasībām. Ekspertīzes tiek veiktas sadzīves priekšmetiem, tai skaitā audumu, ādas un citāda veida  izstrādājumiem, ierīcēm, iekārtām, dažāda veida materiāliem, tai skaitā audumiem, sadzīves ķīmijai u.c.

Līguma ekspertīze

Ekspertīze sniedz slēdzienu par līgumu nosacījumu izpildi, tai skaitā saistībā ar patērētāju (fizisko personu, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) tiesību aizsardzību.

Mēs veiksim ekspertīzi par lietu daudzuma, tilpuma, svara, komplektācijas, kā arī pašas lietas kopumā atbilstību līgumam.