Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras firma “Ekspertīze”

Ģirts Kronbergs 
LTRK firmas “EKSPERTĪZE” valdes loceklis

Saskaņā ar starptautisko praksi pie Tirdzniecības un rūpniecības kamerām pastāv neatkarīgas ekspertīzes organizācijas, kas pēc tirdzniecības partneru pieprasījuma sniedz ekspertīzes pakalpojumus. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir izveidojusi neatkarīgu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras firmu “EKSPERTĪZE”, kas atbilstoši standartiem, sniedz nepieciešamos ekspertīzes pakalpojumus.

Sabiedrības “LTRK firma “EKSPERTĪZE””  speciālistiem ir vairāku desmitu gadu darba pieredze preču ekspertīzes pakalpojumu sniegšanā. Sabiedrība nodibināta 1991.gadā, uz Preču ekspertīzes biroja bāzes, pamatojoties uz Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Prezidija lēmumu.

Sabiedrība “LTRK firma “EKSPERTĪZE”” veic importa un eksporta preču, pusfabrikātu un izejvielu daudzuma, kvalitātes un komplektācijas ekspertīzi pēc Latvijas un ārvalstu tirdzniecības partneru pieprasījuma.

Sabiedrība “LTRK firma “EKSPERTĪZE”” šobrīd piedāvā savus pakalpojumus ne tikai juridiskām personām, tai skaitā tirgotājiem, kravu pārvadātājiem, bet arī fiziskām personām, sniedzot neatkarīgus ekspertu atzinumus par plaša patēriņa precēm, sadzīves priekšmetiem, instrumentiem un ierīcēm un dažādiem materiāliem, tai skaitā audumiem.

“LTRK firma “EKSPERTĪZE”” sniedz arī preču muitas dokumentācijas noformēšanas pakalpojumus.

“LTRK firma “EKSPERTĪZE”” akts (slēdziens) ir juridisks dokuments, kas droši aizstāvēs Jūsu intereses, jo tiek atzīts kā pierādījums par preču atbilstošu/neatbilstošu kvalitāti, iztrūkumu/iztrūkuma neesamību, bojājumu/bojājumu neesamību, izskatot strīdus Latvijas un ārvalstu institūcijās.

“LTRK firma “EKSPERTĪZE”” centrālais birojs atrodas Liepājā, Graudu ielā 17/19.