[easingslider id=”1″]

Juridiskām personām

Juridiskām personām mēs sniedzam ekspertīzes pakalpojumus, kas saistīti ar preču pārvadājumiem un muitas procedūru jautājumu risināšanu. Mūsu ekspertīžu biroji Rīgā un Liepājā Jums nodrošinās eksperta pakalpojumus pārkraujot preces uz robežas (arī ostās, lidostās, muitas noliktavās), veicot ekspertīzi (inspekciju, angliski: survey) pārbaudot preču daudzumu, kvalitāti un iekraušanas/izkraušanas nosacījumus, kā arī noformējot muitas dokumentāciju.
Vajadzības gadījumā mēs Jums nodrošināsim eksperta slēdzienu dažādu strīdu (domstarpību) noregulēšanai tiesas un ārpustiesas kārtībā.

Fiziskām personām

Fiziskām personām, cita starpā, sniedzam neatkarīgu ekspertu konsultācijas un gatavojam ekspertīzes slēdzienus saistībā ar plaša patēriņa preču (tai skaitā, apavu, apģērbu, mēbeļu, autotransporta u.c.) kvalitāti un atbilstību ražotāja standartiem. Jums ir iespēja saņemt neatkarīga eksperta slēdzienu gadījumā, ja uzskatāt, ka Jūsu, kā patērētāja tiesības ir aizskartas. Mūsu eksperta slēdziens Jums būs stabils pierādīšanas līdzeklis tiesā.
Veicam dažāda veida ekspertīzes arī Jūsu sadzīves vajadzībām, kas nav saistītas ar patērētāju tiesību aizsardzību.

Mēs esam eksperti ar starptautisku daudzu gadu darbības pieredzi.